معنی چیلکی در لغت نامه دهخدا

    14بازدید

    معنی کلمه چیلکی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : چیلکی. (اِخ) ده کوچکی است از دهستان رودخانه ٔ بخش میناب شهرستان بندرعباس. در 94هزارگزی شمال میناب و 7هزارگزی باختر راه گلاشکرد به میناب واقع است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟