ژنرال کارتاژی که با ارتش بزرگ خود، سپاه روم را شکست داد در حل جدول جواب

    91بازدید

    جواب و پاسخ ژنرال کارتاژی که با ارتش بزرگ خود، سپاه روم را شکست داد در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : هانیبال.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟