معنی کرویا در فرهنگ هوشیار

  21بازدید

  معنی کلمه کرویا در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پارسی تازی گشته کراویه زیره ی سیاه زیره ی سیاه کرمانی کراویا: } دست از در و غزن بکش و نان مخور با کرویا و زیره و آویشنش ‎. { (ناصر خسرو).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 20 روز قبل
  0

  این مصرع در کدام کتاب نلصر خسرو است؟