معنی کسول در فرهنگ هوشیار

    16بازدید

    معنی کلمه کسول در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : سست تنبل.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟