مترادف و متضاد کهنه

  78بازدید

  مترادف و متضاد کلمه کهنه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دیرینه، عتیقه، عتیق، قدیم، قدیمی، کهن، مزمن، اسقاط، پوسیده، داثر، دارس، فرسوده، متروک، مندرس، مستعمل، خرقه، خلق (متضاد) جدید، نو.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  . 8 روز قبل
  0

  جواب بگو