معنی کورباطنی در لغت نامه دهخدا

  4بازدید

  معنی کلمه کورباطنی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کورباطنی. [طِ] (حامص مرکب) کندفهمی. کم هوشی. (فرهنگ فارسی معین). کوردلی. و رجوع به کورباطن و کوردل شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید