مترادف و متضاد گذشته

  2830بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گذشته واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پیش، دیرین، دیرینه، سابق، قبل، قبل، قدیم، ماسبق، ماسلف، ماضی، متقدم، سپری، منقضی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  وارد 1 ماه قبل
  0

  من غذا نمی خورم

  ه 1 ماه قبل
  0

  ٩

  آتنا 4 ماه قبل
  -1

  تذذاااذذادتدت

  یگانه 4 ماه قبل
  0

  متضاد‌گذشته: آینده

  ناشناس 6 ماه قبل
  6

  حال اینزه

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  مترادف گذشته : قبل ، قدیم ، دیرین

  متضاد گذشته : آینده

  زهرا 6 ماه قبل
  0

  متضاد گذشت حال

  0
  مرینت 1 ماه قبل

  منم فکر میکنم یا حال یا آینده هست

  مستر مانی 7 ماه قبل
  1

  قدیم گذشته

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  قدیم

  ناشناس 7 ماه قبل
  -1

  یعنی منقضی

  ناشناس 8 ماه قبل
  2

  متضاد گذشته:حال