تعبیر خواب گرداب

  54بازدید

  تعبیر خواب دیدن گرداب چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دیدن گرداب در خواب، نشانه روبرو شدن با خطری بزرگ است. اگر مراقب خود نباشید، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت. - آنلی بیتون.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 18 روز قبل
  0

  نمیدونم