معنی گردان سپهر در لغت نامه دهخدا

  24بازدید

  معنی کلمه گردان سپهر در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گردان سپهر. [گ َ س ِ پ ِ] (اِ مرکب) چرخ. فلک. آسمان. روزگار. سپهر گردنده: چنین نیز یک سال با داد و مهر همی گشت بی رنج گردان سپهر فردوسی به گردان سپهر اندر آری سرم سپارم به تو دختر و افسرم فردوسی چنین است کردار گردان سپهر نخواهد گشادن همی بر تو چهر نظامی زمین را به هر دم برآراست چهر کمر بست گردش ز گردان سپهر نظامی به فرمان من نیست گردان سپهر نه من داده ام گردش ماه و مهر نظامی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  z. m 6 روز قبل
  0

  معنی گردان :چرخان
  معنی سپهر:آسمان