معنی گردن کج کردن در لغت نامه دهخدا

  5بازدید

  معنی کلمه گردن کج کردن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گردن کج کردن. [گ َ دَ ک َ ک َ دَ] (مص مرکب) فروتنی. التماس. عجز. لابه: پیش دریا چه خرد راست کنم گردن کج من که قانع به دم آب چو شمشیر شوم صائب تبریزی (از آنندراج).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید