مترادف و متضاد گردون

  597بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گردون واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آسمان، چرخ، سپهر، عالم، فلک، ارابه، گردونه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 4 روز قبل
  0

  فک کنم بشه زمین چون معنی گردون میشه آسمان

  ناشناس 23 روز قبل
  3

  مخالف گردون چیه؟

  3
  ابل 15 روز قبل

  مخالف گردون

  ناشناس 25 روز قبل
  2

  مخالف گردون

  1
  Negar 11 روز قبل

  زمین

  رضوانه 25 روز قبل
  0

  مخالف گردون

  الاینیهفززانزههعنتفزنفثنصثفمهاسسفکاسوافسسافوافسیهفهفنسهنفس 25 روز قبل
  1

  متضاد گردون چیست لطفا مخالف گردون رو به من بگو

  0
  NaZi 11 روز قبل

  یعنی شما اینقدر اسکول تشریف دارید

  ناشناس 1 ماه قبل
  -1

  شاید بشه سکون

  ناشناس 1 ماه قبل
  4

  مخالف کلمه گردون

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  گردون

  -1
  علیر 1 ماه قبل

  گردون