معنی گردکان بر گنبد ... در لغت نامه دهخدا

  224بازدید

  معنی کلمه گردکان بر گنبد ... در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گردکان بر گنبد بودن. [گ ِ دِ ب َ گُم ْ ب َ دَ] (مص مرکب) کنایه از ناپایداری و بی ثباتی است. (آنندراج): پرتو نیکان نگیرد آنکه بنیادش بد است تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است سعدی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه 10 روز قبل
  0

  منه بیسوادازشما کمک خاستم شما از من جواب میخاهید