مترادف و متضاد گریخته

  275بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گریخته واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فراری، گریزان، متواری.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  famir 4 ماه قبل
  0

  گند

  یکی 4 ماه قبل
  1

  گریخت = گریزان و فراری