مترادف و متضاد گریخته

  167بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گریخته واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فراری، گریزان، متواری.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 26 روز قبل
  -1

  گریخت = فراری و گریزان

  یکی 26 روز قبل
  0

  گریخت = گریزان و فراری