معنی گزاشتن در لغت نامه دهخدا

  27بازدید

  معنی کلمه گزاشتن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گزاشتن. [گ ُ ت َ] (مص) بجا آوردن.ادا کردن. رجوع به گذاردن و گذاشتن و گزاردن شود - گزاشته آمدن، متروک ماندن: و بنده را آن خوشتر آید که امروز بر راه وی رفته آید و گزاشته نیاید. (تاریخ بیهقی).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ...... 8 روز قبل
  0

  گزاشتن

  ناشناس 8 روز قبل
  0

  گشتن/گشت/گرد

  ...... 8 روز قبل
  0

  ببخشید بن مضارع گزاشتن چی میشه؟؟؟