معنی گزاف گفتن در لغت نامه دهخدا

  120بازدید

  معنی کلمه گزاف گفتن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گزاف گفتن. [گ ُ / گ ِ / گ َ گ ُ ت َ] (مص مرکب) لاف زدن. عبث گفتن. بیهوده گفتن.به دروغ چیزی را بر خود بستن که ندارد: گفت خر آخر همی زن لاف لاف در غریبی بس توان گفتن گزاف مولوی چو گزافی نگفت از او مازار گفت چیزی که برده ای بازآر اوحدی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 16 روز قبل
  0

  معنی گزاف