معنی گزند دیدن در لغت نامه دهخدا

  79بازدید

  معنی کلمه گزند دیدن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گزند دیدن. [گ َ زَ دی دَ] (مص مرکب) آسیب دیدن. رنج دیدن. صدمه دیدن: چنان دان تو ای شهریار بلند که از بد نبیند کسی جز گزند فردوسی بدل گفت تا زو نبینم گزند از این کشورش دور باید فکند اسدی هم از زهر من کس گزندی نبیند هم از زخم کس هم بلایی نبینم خاقانی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 8 روز قبل
  0

  گور چیست ؟گوز باده معده ی صدا دار با بوی کم

  Dina 11 روز قبل
  0

  لطفاً هم خانواده گزند