معنی گسار در فرهنگ معین

  11بازدید

  معنی کلمه گسار در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (گُ) (پس.) پسوندی است که در ترکیب با بعضی واژه ها معنای خورنده می دهد. مانند: غم گسار، می گسار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مرغ سحر 7 روز قبل
  0

  اگر یک نوازنده نی.یک نی نواز،از واژه می گسار استناد بکند و بگوید نی گسار آیا معنی میدهد؟آیا میشود از چنین واژه مرکب برای خودم که نی نواز هستم استفاده گنم؟