مترادف و متضاد گسترده

  1702بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گسترده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بسیط، پخش، پهن، پهناور، شایع، عریض، مبسوط، منبسط، وسیع.

  ناشناس : مخالف کلمه گسترده

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  خانم فتحی 5 ماه قبل
  -1

  متضاد گسترده: خلاصه

  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  مخالف گسترده

  🦊🦊🦊 5 ماه قبل
  -1

  مخالف ش کو

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  متضاد کلمه گسترده چیست

  0
  خانم فتحی 5 ماه قبل

  متضاد کلمه گسترده:خلاصه هست

  0
  امیرعلی 4 ماه قبل

  متضاد گسترده

  0
  ناشناس 5 ماه قبل

  محدود

  Amir 6 ماه قبل
  2

  محدود ، کوچک، بسته

  رکسانا 11 ماه قبل
  0

  رکسانا

  یعنی بزرگ یا پهن یا پخش

  ناشناس 1 سال قبل
  6

  مخالف کلمه گسترده

  0
  ناشناس 5 ماه قبل

  گسترده