مترادف و متضاد گسترده

  913بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گسترده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بسیط، پخش، پهن، پهناور، شایع، عریض، مبسوط، منبسط، وسیع.

  ناشناس : مخالف کلمه گسترده

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 4 روز قبل
  0

  متضاد کلمه گسترده چیست

  Amir 7 روز قبل
  0

  محدود ، کوچک، بسته

  رکسانا 5 ماه قبل
  1

  رکسانا

  یعنی بزرگ یا پهن یا پخش

  ناشناس 11 ماه قبل
  8

  مخالف کلمه گسترده