معنی گلابگر در لغت نامه دهخدا

    13بازدید

    معنی کلمه گلابگر در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : گلابگر. [گ ُ گ َ] (ص مرکب) گلاب گیرنده. گلاب کش: گل گفت به از لقای من رویی نیست چندین ستم گلابگر باری چیست بلبل به زبان حال با او گفتا یک روز که خندید که سالی نگریست خیام و رجوع به گلابگیر شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟