مترادف و متضاد گنگ

  82بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گنگ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صامت، مبهم، ابکم، اصم، الکن، بکم، بی‌زبان، لال (متضاد) گویا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  لاوین محمدی 17 روز قبل
  0

  مترادف:بی ریشه

  متضاد:گویا

  (البته این در ریاضیات هم استفاده می شود)

  لاوین محمدی 17 روز قبل
  0

  مترادف:بدون ریشه

  متضاد:گویا

  (در ریاضیات)

  لاوین محمدی 17 روز قبل
  0

  مترادف :بدون ریشه

  متضاد:گویا

  (در ریاضیات)

  لاوین محمدی 17 روز قبل
  0

  مترادف :بدون ریشه

  متضاد:گویا