مترادف و متضاد گواهی

  202بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گواهی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : استشهاد، تایید، تصدیق، شهادت، تاییدیه، گواهی‌نامه، مدرک.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  nazi 19 روز قبل
  0

  مترادف گواهی : تایید

  متضاد گواهی : قبول نکردن