مترادف و متضاد گود

  339بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گود واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ژرف، عمیق، مقعر، حفره، گودال.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  آلان 7 روز قبل
  1

  عمیق ؛

  ناشناس 21 روز قبل
  -1

  مخالف کلمه گود؟

  0
  آرزو 9 روز قبل

  ررررر