معنی گوش تیزی در لغت نامه دهخدا

  1بازدید

  معنی کلمه گوش تیزی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گوش تیزی. (حامص مرکب) حالت و چگونگی گوش تیز. تیزگوشی. رجوع به تیزگوشی شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید