معنی گوگدره در لغت نامه دهخدا

    10بازدید

    معنی کلمه گوگدره در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : گوگدره. [دَرْ رِ] (اِخ) دهی از دهستان خرق حومه ٔ بخش شهرستان قوچان. واقع در 40هزارگزی جنوب باختری قوچان. کوهستانی و هوای آن سردسیر و سکنه ٔ آن 193 تن است. آب آن از چشمه وقنات تأمین میشود. و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟