مترادف و متضاد یاس

  254بازدید

  مترادف و متضاد کلمه یاس واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی‌مرادی، حرمان، دلسردی، دلشکستگی، سرخوردگی، ناامیدی، ناکامی، نامرادی، نومیدی (متضاد) امید.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  julia 10 روز قبل
  0

  متضاد:یاءس# امید

  مترادف:یاس: نمیدی، ناامیدی:/