معنی یزدجردی در لغت نامه دهخدا

    20بازدید

    معنی کلمه یزدجردی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : یزدجردی. [ی َ ج ِ] (ص نسبی) منسوب به یزدجرد که نام چند تن از سلاطین ساسانی است. (از یادداشت مؤلف) - تاریخ یزدجردی، تاریخی که از جلوس یزدجرد سوم بر تخت پادشاهی آغاز شود. رجوع به یزدگردی شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟