معنی یف در لغت نامه دهخدا

    17بازدید

    معنی کلمه یف در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : یف. (اِخ) در کتب احادیث شیعه رمز است از الطرائف (ابن طاوس). (یادداشت مؤلف).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟