معنی یک تخته در لغت نامه دهخدا

    33بازدید

    معنی کلمه یک تخته در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : یک تخته. [ی َ / ی ِ ت َ ت َ / ت ِ] (اِ مرکب) یک تخت. یک دست. || (ص مرکب) یک پارچه. یک تکه: روی این لحاف یک تخته است.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟