۱. مبتکر شیوه فن مناظره در شعر ادبیات فارسی ؟ ۲. ابداع کننده ی شعر به صورت مناظره در ادبیات فارسی کیست ؟ ۳. مبتکر فن مناظره در شعر ایران چه کسی بود ؟ ۴. پدر شعر مناظره کیست ؟

  ۱. مبتکر شیوه فن مناظره در شعر ادبیات فارسی ؟ ۲. ابداع کننده ی شعر به صورت مناظره در ادبیات فارسی کیست ؟ ۳. مبتکر فن مناظره در شعر ایران چه کسی بود ؟ ۴. پدر شعر مناظره کیست ؟ جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اسدی طوسی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  زهرا 14 روز قبل
  1

  اسدی طوسی