۱. نابرده رنج گنج میسر نشود نیست آن صافی که مکدر نشود این بیت شعر از کدام شاعر است ؟ ۲. در مصراع یا مصرع نابرده رنج گنج میسر نمیشود چه آرایه ای وجود دارد ؟

  ۱. نابرده رنج گنج میسر نشود نیست آن صافی که مکدر نشود این بیت شعر از کدام شاعر است ؟ ۲. در مصراع یا مصرع نابرده رنج گنج میسر نمیشود چه آرایه ای وجود دارد ؟ جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سعدی - جناس ناقص.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  درسا 22 روز قبل
  -2

  آرایه ی نابرده رنج گنج میسر نمی شود
  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد