۱. کدام یک از قالب های شعری زیر برای سرودن داستان ها و مطالب طولانی مناسب است ۲. بهترین قالب شعر برای سرودن منطومه و شعرهای بلند است ۳. قالب شعری که هر بیت قالب شعری جداگانه دارد ؟ ۴. مناسب ترین قالب برای سرودن منظومه های بلند عاشقانه حماسی داستانی

  ۱. کدام یک از قالب های شعری زیر برای سرودن داستان ها و مطالب طولانی مناسب است ۲. بهترین قالب شعر برای سرودن منطومه و شعرهای بلند است ۳. قالب شعری که هر بیت قالب شعری جداگانه دارد ؟ ۴. مناسب ترین قالب برای سرودن منظومه های بلند عاشقانه حماسی داستانی جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مثنوی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 18 روز قبل
  0

  قالب شعری برای سرودن شعر و داستان های بلند ؟؟